Klimatomställningens påverkan på lyckan

  • Finns det konsumtion som är positivt för både klimat och välbefinnandet?
  • Är det möjligt att som land vara klimatneutralt och ha lyckliga medborgare?
  • Går det att ställa om till ett mer hållbart samhälle utan att tumma på den generella lyckonivån?
  • Behöver företag, myndigheter och kommuner bry sig om de här frågorna?
  • Går det att tjäna pengar på att göra gott?
  • Kan alla företag ställa om?
  • Går det att leva lyckligt och klimatsmart?

Vi på GHO är övertygade om detta och i denna kurs redogör vi varför och besvarar många av de frågor som berör klimatförändringen, klimatomställningen och lyckan.

Vi beskriver också hur företag, myndigheter eller organisationer kan ställa om och faktiskt dra långsiktiga fördelar av att ligga i framkant vad gäller klimat och miljö.

Om du är intresserad och vill veta mer, tveka inte att höra av dig till oss! Vi anpassar varje kurs innehåll och längd efter önskemål och behov.