Fokus på migranters välmående i FN:s nya lyckorapport

Idag släppte FN sin årliga World Happiness Report. Den fokuserar mestadels på migranters välmående.

- Man kan säga att invandrarnas generella välmående huvudsakligen baseras på tre saker – lyckonivån i det land de kommer ifrån, lyckonivå i de landet de migrerat till samt inställningarna som folk har till invandrare där. I Sverige, som ligger högt lyckomässigt och har en välkomnande attityd till invandring, stiger därför välbefinnandet hos de som tar sig hit, säger Ludvig Lindström, ordförande i Global Happiness Organization.

Rapporten visar också att man är lyckligast i Finland följt av Danmark och Norge. Sverige ligger kvar på sin 9:e plats.

- Att de nordiska länderna ligger högt upp beror bland annat på att vi har god hälsa, hög ekonomisk trygghet, låg korruption samt en hög tillit och individuell frihet. För att vi ska ta ytterligare ett lyckosteg behövs mindre fokus på ekonomi och mer fokus på att främja människors relationer, psykiska hälsa, arbetsglädje och fritidsvanor, säger Ludvig Lindström, ordförande i Global Happiness Organization.

Global Happiness Organization menar att politikens ensidiga fokus på ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet kan vara en förklaring till att svenskarna inte är särskilt mycket lyckligare idag än på 1980-talet.

Läs hela rapporten här: https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf

Kontaktperson
Ludvig Lindström
Mobil: 0704-417188