GHO representerat på klimatmöte i Newcastle


Inlagt av Ludvig Lindström tis, 2014-07-08 17:16

De sista månaderna har vi i Global Happiness Organization varit involverade i ett projekt kallat ”Global Awareness in Action” (GAIA). GAIA för samman organisationer, myndigheter och andra intressenter från städerna Malmö (Sverige), Newcastle (Storbritannien), Nieuwegein och Utrecht (Nederländerna) för att samarbeta kring frågor som miljö och hållbarhet. Projektet pågår under en period av tre år (2013-2015).

Syftet är framför allt att få lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, akademiska institutioner och företag att engagera stadsbor att vidta åtgärder för att ta itu med dessa globala utmaningar.

I Malmö är GHO involverade i en utställning till Malmöfestivalen som äger rum i augusti i år. Tanken med utställningen är att få människor att interaktivt upptäcka att det är möjligt att leva ett klimat- och miljövänligt liv, utan att göra avkall på sitt välbefinnande.

För några veckor sedan var GHO även representerat på GAIA:s möte i Newcastle och informerade om lycka kopplat till klimat- och miljöfrågor. Nästa GAIA-möte kommer att äga rum i Nieuwegein i slutet av detta år.