Rösta för en lyckligare värld


Inlagt av Ludvig Lindström fre, 2014-09-12 12:34

På söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting.

Mycket fokus har lagts på hur vi kan göra Sverige till ett bättre land. Vi vill bredda diskussionen till att även inkludera resten av världen.

För när du lägger din röst på söndag påverkas inte bara vi människor och djur som lever här, utan det får också konsekvenser för individer utanför våra gränser.

Det finns goda skäl att tro att lyckan i ett rikt land som Sverige inte ökar nämnvärt vid stora BNP-ökningar. Mer bistånd till fattigare länder där ekonomiska resurser kan komma till större nytta kan därför vara en god idé. Självklart förutsätter detta dock att denna resursförflyttning leder till större positiva effekter för mottagarländerna än för Sverige.

Klimatet är också något som vi måste hjälpas åt med globalt och Sverige kan spela en stor roll genom att hjälpa andra länder att komma tillrätta med sina klimatutsläpp.

GHO tagit fram ett antal politiska åtgärder baserade på vetenskap och studier, som kan öka välbefinnandet i både Sverige och i andra länder. Här är några:

  • Den tillgängliga kunskap som finns kring hur man kan leva ett lyckligare liv skulle kunna ingå som en viktig del i skolan. Det kan vara allt från kurser i positiv psykologi och kognitiv terapi till social träning. Idrott och motion borde även prioriteras betydligt högre i skolan. Att vara fysiskt aktiv har en mycket positiv effekt på både lyckan och hälsan.

  • Subventionera deltagande i idrott, kultur och annat som kan bidra till att människor får en mer aktiv fritid. Forskningen visar att sambandet mellan en aktiv fritid och ett lyckligt liv är stabilt.

  • Skifta fokus från materiell välfärd till mental välfärd. Olycka och depression finns inom alla samhällets klasser. En massiv satsning på att minska den psykiska ohälsan borde göras genom att effektivisera och satsa betydligt mer resurser på psykiatrin. Det finns en liten grupp människor som står för en stor del av all olycka i samhället. Att minska deras lidande borde vara av högsta prioritet från samhällets sida.

  • Sträva efter en långsiktig minskning av arbetstiden. Alla undersökningar där man studerar momentan lycka tyder på att de flesta av oss är lyckligare på fritiden än på arbetet och att vi är som minst lyckliga när vi pendlar till och från arbetet. Visserligen är detta till viss del en kontrasteffekt (fritiden blir roligare när man jobbar), men mycket tyder på att en minskning av arbetstiden till förmån för aktiva fritidsaktiviteter skulle innebära att mer tid spenderas på lyckobefrämjande aktiviteter.

  • Skapa fler trivsamma mötesplatser för människor. Det skulle exempelvis kunna röra sig om träffpunkter för ensamma åldringar eller fritidsgårdar åt ungdomar. Forskningen visar att relationer och mänsklig kontakt är en av de viktigaste ingredienserna i ett lyckligt liv.

Läs mer om våra förslag HÄR och rösta för en lyckligare värld på söndag!