Första världslyckorapporten lanserad av FN


Inlagt av Ludvig Lindström ons, 2012-04-04 14:39

Den första världslyckorapporten har nu äntligen sett dagens ljus. Rapporten offentliggjordes på Förenta Nationernas konferens om lycka den 2 april och bakom den står "The Earth Institute".

Den bekräftar en mängd resultat från tidigare lyckostudier, men bringar också större klarhet i en del mer omdiskuterade resultat. Rapporten visar att rikedom gör människor lyckliga, men att politisk frihet, starka sociala nätverk och en avsaknad av korruption tillsammans är viktigare än inkomst när man jämfört välbefinnande mellan invånarna i de lyckligaste och de minst lyckligaste länderna.

På individnivå är god psykisk och fysisk hälsa, att ha någon man litar på, anställningstrygghet och en stabil familjesituation av stor betydelse för lyckan.

Rapporten visar också att det finns en ny global efterfrågan på en politik som i högre grad än idag har ökad lycka och minskat lidande som viktiga ingredienser. Den granskar även lyckonivån i världen i dag och visar hur den nya lyckovetenskapen kan förklara personliga och nationella variationer i lycka.

Ladda ner hela rapporten här.