Norge världens lyckligaste land enligt FN-rapport

Idag den 20 mars firas den Internationella Lyckodagen. I samband med detta släpper FN också sin årliga ”World Happiness Report”. Den visar att man är lyckligast i Norge följt av Danmark, Island och Schweiz. Sverige stiger från en 10:e plats förra året till en delade 9:e plats med Australien.

- Att Sverige ligger högt upp beror bland annat på att invånarna här generellt sätt har god hälsa, ekonomisk trygghet, ett meningsfullt arbete, goda relationer och en fysiskt aktiv fritid. För att vi ska ta ytterligare ett lyckosteg behövs mindre fokus på ekonomi och mer fokus på att främja människors relationer, psykiska hälsa, arbetsglädje och fritidsvanor, säger Ludvig Lindström, ordförande i Global Happiness Organization.

Global Happiness Organization menar att politikens ensidiga fokus på ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet kan vara en förklaring till att svenskarna inte är särskilt mycket lyckligare idag än på 1980-talet.

- Förhoppningsvis kan FN:s initiativ till den här dagen få oss alla att uppmärksamma många av de icke-ekonomiska faktorer som bidrar till ett mer långsiktigt välbefinnande, både på individ- och samhällsnivå, säger Ludvig Lindström.

Om Internationella Lyckodagen
I juli 2012 kom alla FN:s medlemsländer överens om att införa en internationell dag med fokus på välbefinnande och lycka – och för att uppmana till handling för en lyckligare värld.

Kontakt:
Ludvig Lindström, ordförande Global Happiness Organization, 070-441 71 88

Kontaktperson
Ludvig Lindström
Mobil: 0704-417188