Bör staten maximera lycka? – seminarium 29 mars


Inlagt av Ludvig Lindström sön, 2012-03-18 20:48

Torsdagen den 29 mars, kl. 08.30–10.00, deltar GHO:s lyckoexpert Filip Fors på ett frukostseminarium i Stockholm där bland annat frågan om staten bör ha som målsättning att maximera lyckan kommer diskuterats. Seminariet anordnas av Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och anmälan kan göras till elisabeth.gustafsson@ifn.se, senast den 22 mars.

Huruvida staten bör maximera lyckan har diskuterats tidigare. I början av 2008 genomförde GHO en enkätundersökning bland Sveriges riksdagsledamöter om lycka i politiken. Över hälften av de sextio riksdagsledamöter som deltog i undersökningen menade att maximering av lyckan/minimering av lidande i världen borde vara det högsta politiska målet. Sedan dess har det hänt en hel del och politiker och politiska partier från höger till vänster har börjat intressera sig än mer för lyckoforskning och lyckans roll i politiken.

Mer info om seminariet här