Kissie Årets Svenska Lyckoförvirrare 2011


Inlagt av Ludvig Lindström sön, 2012-01-22 22:42

Alexandra Nilsson, mer känd som Kissie, får utmärkelsen Årets Svenska Lyckoförvirrare 2011. Som en av Sveriges största bloggare med över 170 00 läsare varje dag förmedlar Kissie ett budskap och värderingar, framför allt till unga tjejer, som enligt forskningen leder till minskat välbefinnande.

Bloggens fokus ligger på utseende, exklusiv shopping och strävan efter popularitet och mer pengar. Människor som värderar och prioriterar livsmål som ökad status, pengar, skönhet och popularitet blir olyckligare - oavsett om de lyckas att nå målen eller inte.1

Även om Kissie ursäktar sig med att det hon skriver mest handlar om att provocera tar hon fokus från vad som är viktigt för att må bra och ersätter det med förvirrande värderingar. Forskning visar till exempel att ungdomar som anser det viktigt att bli rik har en lägre nivå av välmående senare i livet.2

Att Kissie har många läsare och att hon främst vänder sig till unga tjejer spelar en stor roll för hennes utmärkelse. Antalet unga tjejer mellan 16-24 år som drabbats av psykisk ohälsa har mångdubblats de senaste decennierna.3

  • 1. Lyubomirsky, S. (2009) Persistent pursuit of need-satisfying goals leads to increased happiness: A 6-month experimental longitudinal study, Motiv Emot, 34, 39–48
  • 2. Nickerson, C., Schwarz, N., Diener, E. &Kahneman, D. (2003) Zeroing on the dark side of the American dream: A closer look at the negative consequences of the goal for finacial success. Psychological Science, 14: 531-536
  • 3. Statens Offentliga Utredningar. (2006). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77). Hämtad den 2 mars, 2011, från Sveriges regering och regeringskanliets hemsida.: http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf[/fn] Förändringen är till stor del är kopplad till utseende, ökad individualisering och materiella värderingar. Just unga tjejer är en av de utmärkande grupper som är i behov av goda förebilder.

    Förutom titeln Årets Svenska Lyckoförvirrare 2011 belönas Kissie med en kurs i Positiv Psykologi från Lyckoaktivist och Global Happiness Organization till ett värde av 5000 kr.