Ludvig Lindström och Peter Singer i Metro


Inlagt av Ludvig Lindström fre, 2015-11-27 17:13

I dagens Metro skriver GHO:s ordförande Ludvig Lindström och Peter Singer om att vi kraftigt bör höja biståndet och hjälpen till flyktingarnas närområden.

De menar även att den svenska regeringen mer kraftfullt bör pressa övriga EU-länder för att få till en rättvisare fördelning av asylsökande inom unionen och att asyl bör sökas i flyktingarnas närområden. På så vis fås en mer etisk, rättvis och effektivare flyktingpolitik.