Ska vi starta ett Lyckoparti?

Vi i Global Happiness Organization (GHO) har funderingar på att starta ett politiskt parti som en gren av organisationen och ställa upp i det svenska valet 2018.

Partiet ska utgå ifrån långsiktigt välbefinnande som mål - istället för fokus på BNP, arbetslöshet eller inflation.

Vi kommer bland annat att jobba på att det införs någon form av regelbunden indikator på det generella välbefinnandet i landet, som ett komplement till BNP. Viktiga frågor kommer också vara klimatet, att öka den psykiska hälsan, flyktingpolitik och djurens välmående.

Alla våra förslag kommer att grunda sig på lyckoforskning.

Vi du vara med att starta upp partiet eller bara hjälpa till på ett litet hörn? Skicka i så fall ett mail till info@globalhappiness.com och berätta vad du vill hjälpa till med eller vilka frågor du brinner för.

Du kan också gå med i vår politiska grupp på Facebook med arbetsnamnet "Lyckopartiet".