Svenska toppkandidater vill ha Europeiskt lyckoindex


Inlagt av Ludvig Lindström fre, 2014-05-23 00:02

Åtta av tio svenska kandidater i EU-parlamentsvalet på söndag vill att BNP kompletteras med ett lyckoindex som mäter välbefinnandet hos befolkningen i Europeiska Unionen. Det visar den undersökning som Global Happiness Organization genomfört och som publiceras idag.

- Tvärvetenskaplig forskning visar att lycka och rikedom endast korrelerar till en viss grad. I västvärlden har lyckoökningen i princip avstannat de senaste årtiondena, trots en hög ekonomisk tillväxt. Det är därför viktigt att byta fokus – från ett tillväxtfokus till ett välbefinnandefokus och jag blev väldigt positivt överraskad av att så många av våra EU-kandidater faktiskt ställer sig bakom detta, säger Ludvig Lindström, ordförande i Global Happiness Organization.

Mest positiva till lyckoindexet var Miljöpartiets kandidater där samtliga svarande ville införa ett sådant.

Undersökningen visade även att en majoritet av de svarande skulle önska att EU arbetar för att en deklaration om djurs rättigheter läggs in i Förenta Nationernas stadgar. De var även positiva till att lägga politiska förslag som ger ekonomiska eftergifter för nuvarande generationer om det skulle säkerställa en hög livskvalitet och välbefinnande för kommande generationer.

Undersökningen genomfördes i en rad EU-länder, förutom i Sverige, även i Tyskland och Frankrike.