Timbuktu Årets Svenska Lyckofrämjare 2011


Inlagt av Ludvig Lindström mån, 2012-01-23 16:11

Jason Diakité, mer känd som Timbuktu, får utmärkelsen Årets Svenska Lyckofrämjare 2011. Han är på många sätt ett gott exempel på hur man kan använda rampljuset för att inspirera och skapa positiva förändringar i världen. Han har gång på gång visat att de kloka reflektionerna i hans musik även följs upp genom handling.

Timbuktu har i sin roll som programledare för tv- och radioprogrammet Musikhjälpen under 2011 och tidigare år uppmuntrat folk att skänka pengar till välgörande ändamål. Forskning visar att välbefinnandet inte enbart ökar för dem som hjälps, utan även för de som gör gott.1 Detta gör givandet till en win-win situation där Timbuktus insats troligtvis inneburit ett ökat välmående för hundratusentals människor.

Timbuktu har även lett musik-workshops i afrikanska byar och ute på den afrikanska landsbygden som inspirerat ungdomar och vuxna till autonomi och självförverkligande.

De värderingar som Timbuktu kommunicerar är överlag kopplade till hur man kan leva ett gott liv och bidra till goda liv för andra. Självbestämmande, utveckling, gemenskap och meningsfullhet är återkommande teman i det som Timbuktu förmedlar och samtliga är starkt kopplade till ökat välmående.2 3 För detta är han en värdig vinnare av Årets Svenska Lyckofrämjare 2011.

Timbuktu kommenterar själv utnämningen så här:

- "Jag blev mycket överraskad och glad över utnämingen som årets Lyckofrämjare 2011. Jag älskar mitt jobb väldigt mycket och man hoppas alltid att ens egen passion och energi ska kunna överföras till ens publik och lyssnare. Det har alltid varit ett mål att inspirera så många som möjligt och det hoppas jag att jag lyckas med. Denna utmärkelse ser jag lite som ett kvitto på att jag lyckas med det."

  • 1. Dunn m fl. (2008) Spending money on others promotes happiness, Science.
  • 2. Sheldon, K. M., Houser-Marko, L. (2001). Self-Concordance, Goal Attainment, and the Pursuit of Happiness –Can There Be an Upward Spiral? Journal of Personality and Social Psychology, Volume 80, 1, 152-165.
  • 3. Lyubomirsky, S. (2009) Persistent pursuit of need-satisfying goals leads to increased happiness: A 6-month experimental longitudinal study, Motiv Emot, 34, 39–48