Arbetsområden

Vår verksamhet är indelad i tre arbetsområden: Human Happiness , Animal Happiness och Future Happiness.

Mycket av arbetet inom Human Happiness går ut på att informera allmänheten om vilka effektiva strategier som finns för att öka sitt personliga välmående och hur man kan leva ett liv som även gagnar andras lycka. Bland annat har vi varje år en lyckokonferens där ledande personer inom lyckoforskning och välbefinnande informerar om de senaste rönen och hur de praktiskt kan tillämpas. Human Happiness jobbar även för att få in lyckotänkandet i politiken så att det skapas bättre förutsättningar för ett lyckligare samhälle och en lyckligare värld.

Inom Animal Happiness arbetar vi för att minska lidandet för djuren, både de vilda och de som är i människans besittning. Det mesta av arbetet går ut på att få till stånd attityd- och lagförändringar som höjer djurs status i enlighet med vår grundsyn att allt lidande är lika förkastligt. Animal Happiness verkar för att verksamheter som medför att djur plågas avskaffas. Så länge dessa verksamheter finns kvar, måste djurens förhållanden förbättras. En viktig del i arbetet är att se till att det från både politiskt håll och från näringslivet satsas på teknik som kan minska lidandet för djuren. Ett exempel på en sådan teknik är framodling av kött för mänsklig konsumtion, vilken har en rad fördelar jämfört med dagens köttproduktion.

Future Happiness har som mål att arbeta för att de stora och långsiktiga perspektiven inte förloras i en strävan efter kortsiktiga vinster. Vi menar att vi inte bara bör se till välbefinnandet hos oss som lever nu utan även till framtida generationers lycka. Och det finns mycket som hotar de kommande generationerna från att leva lyckliga liv, bland annat klimatförändringar och den alltmer avancerade krigsteknologin. Detta vill vi uppmärksamma och motverka. Samtidigt vill vi påskynda utvecklingen av nya tekniker som möjliggör för människor och djur att leva bättre liv.