Stöd oss - och bidra till en lyckligare värld

Det är GHO:s medlemmar som gör att vi kan bedriva vår verksamhet, genomföra kampanjer samt påverka politiker och andra makthavare. Det är med andra ord mycket viktigt för oss att vi har många medlemmar så att vi kan fortsätta vara den starka kraft för en lyckligare värld som vi är.

Som medlem får du kontinuerligt information om vad som händer i organisationen. Du har även möjlighet att bli aktiv.