Vad vill vi?

GHO:s arbete syftar till att på vetenskaplig grund öka lyckan och minska lidandet i världen. Nedan följer aktuella målsättningar och målsättningar som vi uppnått på svensk och global nivå.

Aktuella målsättningar på svensk nivå

  • Att införa lyckobefrämjande undervisning i grundskolan. Det kan göras genom att komplettera undervisningen med ett nytt livskunskapsämne där elever lär sig vad som är viktiga ingredienser i att skapa bättre förutsättningar för ett lyckligt liv.
  • Att en form av lyckoindex, som mäter det generella svenska välbefinnandet, införs. Att mäta något gör att vi tar det på större allvar och det är genom mätningar vi kan undersöka om utvecklingen går i en positiv eller negativ riktning.
  • Att alla invånare i Sverige kan erbjudas internetterapi. Idag erbjuder bland annat Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska institutet detta till sina medborgare. Studier har visat att internetterapi i många fall är lika effektivt som samtalsterapi vid depressions- och ångestbesvär, men betydligt billigare. Genom att erbjuda så många som möjligt internetterapi kan man också i det långa loppet frigöra mer resurser till dem som behöver traditionella behandlingsmetoder, såsom samtalsterapi och medicinering

Aktuella målsättningar på global nivå

  • Att FN tar in mått på lycka och välbefinnande i sina rapporter över mänsklig utveckling
  • Att odlat kött blir verklighet och tillgängligt för konsumenter. Folk skulle därmed kunna fortsätta att konsumera animaliska produkter samtidigt som växthusgaserna minimeras och djuren slipper lida.

Uppnådda målsättningar på svensk nivå

  • 2012: GHO (genom vår lyckoexpert Filip Fors) tar fram en fristående rapport till regeringens framtidskommission som belyser nya alternativa välfärdsmått med fokus på människors lycka och subjektiva livskvalitet.
  • 2009: Sverige får sin första lyckoblogg när GHO drar igång Lyckobloggen.se. Där sprider ett antal lyckokännare kunskap om hur man kan förbättra sin och andras livskvalitet. Bloggen får snabbt ett stort antal anhängare.
  • 2007: Första riksdagsmotionen läggs om att få in lyckoforskning i politiken. Detta efter ett intensivt uppvaktande av svenska riksdagspolitiker från GHO:s sida.

Uppnådda målsättningar på global nivå

  • 2012: Den första världslyckorapporten ser dagens ljus. Rapporten offentliggörs på FN:s konferens om lycka den 2 april.
  • 2012: Alla FN:s medlemsländer kommer överens om att införa en internationell dag med fokus på välbefinnande och lycka – och för att uppmana till handling för en lyckligare värld.